Konzultace a diagnostika složení těla

Toto diagnostické zařízení je dokonalým nástrojem pro stanovení detailní a relevantní informace o celkovém složení těla každého klienta. Samotný test je rychlý, bezpečný a zcela bezbolestný. Výstupy jsou velmi přesné, přehledné a krásně graficky zpracované. Zajistíme všechny klíčové hodnoty potřebné k určení nejefektivnějšího způsobu poskytované péče.

Inteligentním tělesným analyzátorem měříme:

 • Výšku
 • Hmotnost
 • Krevní tlak
 • Index tělesné hmotnosti (BMI) - indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity
 • Bazální metabolismus (BMR) - přibližné množství energetického příjmu potřebné pro zachování základních životních funkcí
 • Procento okysličeného hemoglobinu oproti celkovému množství hemoglobinu v krvi
 • Tepovou frekvenci
 • Hodnotu viscerálního tuku
 • Celkovou míru tuku v těle (v %)
 • Celkovou tukovou hmotnost
 • Hmotnost bez tuku
 • Kostní hmotu
 • Svalovou hmotu
 • Množství proteinů
 • Obsah vody v těle
 • Míru vody v těle (v %)
 • Minerály
 • Intracelulární tekutinu (tekutina uložená uvnitř buněk)
 • Extracelulární tekutinu (tekutina v těle uložená mimo buňky)
 • Regulaci tuků
 • Nastavení správné hodnoty hmotnosti
 • Regulaci svalů
 • Referenční hodnotu základního metabolismu
 • Doporučený počet kalorií ke spálení
 • Doporučení ohledně intenzity cvičení
 • Doporučení ohledně sportu

K dosažení nejpřesnějších výsledků měření je třeba měření provádět:

 • Před jídlem
 • Po toaletě
 • Před cvičením
 • Nikoliv v průběhu menstruačního procesu.

Cena: 250 Kč