Vstupní konzultace

Během naší první konzultace vám pokročilý analyzátor poskytne přesné informace o vašich antropometrických a kompozičních charakteristikách. Tyto detailní údaje nám umožní identifikovat strategie a doporučit optimální počet procedur pro dosažení vašich cílů. Analytický přístup nám také umožní stanovit ideální tělesnou hmotnost, provést nutriční diagnózu a navrhnout přizpůsobená výživová a režimová doporučení.

Description

Během naší prvotní konzultace nám pokročilý analyzátor poskytne podrobné a precizní informace týkající se vašich antropometrických a kompozičních charakteristik. Jaké specifické tělesné parametry je zařízení schopno měřit?

 1. Tělesný tuk:
  • Množství tělesného tuku v absolutních hodnotách
  • Procentuální podíl tělesného tuku
  • Rozložení tělesného tuku v různých anatomických segmentech
  • Množství viscerálního tuku.
 2. Svalová hmota:
  • Celkové množství svalové hmoty v organismu
  • Procentuální podíl svalů v jednotlivých částech těla.
 3. Beztuková hmota:
  • Celkové množství beztukové hmoty, zahrnující kostní hmotu a minerály.
 4. Tělesná voda:
  • Celkové množství vody v organismu
  • Podíl mimobuněčné a vnitrobuněčné vody
  • Identifikace edému a jeho lokalizace v těle.
 5. Index tělesné hmotnosti (BMI):
  • Výpočet hodnoty tělesné hmotnosti vzhledem k výšce.
 6. Poměr obvodu pasu k obvodu boků (WHR):
  • Klíčový faktor ovlivňující riziko kardiovaskulárních chorob.
 7. Bazální metabolismus (BMR):
  • Stanovení minimální energetické potřeby organismu.
 8. Metabolický věk:
  • Porovnání úrovně bazálního metabolismu s hodnotou ve stejné věkové skupině.
 9. Energetický výdej při fyzických aktivitách:
  • Určení energetického výdeje během různých typů fyzické aktivity.
 10. Hodnocení tělesné konstituce:
  • Posouzení rovnováhy mezi pravou a levou částí těla a celkové tělesné síly.

Na základě těchto podrobných informací budeme schopni určit adekvátní strategie a doporučit optimální počet procedur, které povedou k dosažení požadovaných výsledků. Tato analýza nám také umožní stanovit cílovou tělesnou hmotnost a provést nutriční diagnózu, na jejímž základě navrhneme vhodná výživová a režimová doporučení.

Ceník

1 měření 250 Kč